วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 16:00 น. นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน การเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Cresta Social Messenger