วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13:00 น. นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรี นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ เทศบาลตำบล พานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน น้ำประปาดื่มได้ จำนวน 60 คน

Cresta Social Messenger