ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนไชยสิทธิ์ (ทางเข้าวัดใหม่ไชยสิทธิ์) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

ชื่อโครงการ

ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนไชยสิทธิ์ (ทางเข้าวัดใหม่ไชยสิทธิ์) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

เลขที่โครงการ 67019358045 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 454,500 บาท ราคากลาง 450,600 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger