ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนไชยสิทธิ์ (ทางเข้าวัดใหม่ไชยสิทธิ์) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนไชยสิทธิ์ (ทางเข้าวัดใหม่ไชยสิทธิ์) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

เลขที่โครงการ 67019358045 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 454,500 บาท ราคากลาง 450,600 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทอาร์พีซี คอนกรีต จำกัด ราคาเสนอ 450,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ-1.pdf
Cresta Social Messenger