ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล3 (ต่อจากเดิม) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล3 (ต่อจากเดิม) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

เลขที่โครงการ 67019372437 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 380,000 บาท ราคากลาง 378,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศการกำหนดราคากลาง-1.pdf
Cresta Social Messenger