ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิม) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิม) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

เลขที่โครงการ 67019372437 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 380,000 บาท ราคากลาง 378,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บรษัทอาร์พีซี คอนกรีต จำกัด ราคาเสนอ 377,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 23 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ-2.pdf
Cresta Social Messenger