ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพาณิชย์บำรุง บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ชื่อโครงการ

ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพาณิชย์บำรุง บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 138,600 บาท ราคากลาง 137,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 23 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศการกำหนดราคากลาง-2.pdf
Cresta Social Messenger