ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพาณิชย์บำรุง บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพาณิชย์บำรุง บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ 67019420993 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 137,000 บาท ราคากลาง 137,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท อาร์ซีพี จำกัด ราคาเสนอ 137,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 24 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศผุ้ชนะ.pdf
Cresta Social Messenger