วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิรศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ำประปา และการควบคุม “ น้ำประปาดื่มได้ ” กับระบบ IOT

Cresta Social Messenger