วันที่ 11 มี.ค.2567 เวลา 9:30 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมประชุมนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกผลงานตามโครงการน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger