เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมกันทำความสะอาดศาลาวัดอุบลบรทิพย์ เเละบริเวณรอบๆศาลาวัด เนื่องจากวัดจะมีการจัดกิจกรรมบุญผะเหวดประจำปี 2567

Cresta Social Messenger