นที่ 26 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายพูนทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน น้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ จำนวน 14 คน

Cresta Social Messenger