ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางจ้างเจาะน้ำบาดาล

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 75,000 บาท ราคากลาง 131,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 9 เมษายน 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศ.pdf
Cresta Social Messenger