คณะกรรมการตรวจงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ลงพื้นที่ตรวจลงหินลูกรัง คสล. ถ.เทศบาล 2 ม.12 ,ลงลูกรังไหล่ทาง..คสล. ถ.พาณิชย์บำรุง ม.13 ,กำลังแต่งขอบฝารางระบายน้ำ ถนน คสล. ทางเข้าวัดใหม่ไชยสิทธิ์ ,ลงลูกรังไหล่ทางถนน คสล. ถ.เทศบาล 3 ม.15

Cresta Social Messenger