เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดยนายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอาจสามารถและคณะ ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 มีภาพบรรยากาศแห่งความสุข มาฝากพี่น้องชาวอาจสามารถทุกท่าน 💦 #สงกรานต์เทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger