วันที่ 9 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน น้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ จำนวน 10 คน

Cresta Social Messenger