กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าตึกเทศบาลตำบลอาจสามารถ
จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 เรื่องการนวดแผนไทย – ธรรมชาติบำบัด

Cresta Social Messenger