เทศบาลตำบลอาจสามารถ ขอเชิญชวนส่วนราชการสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชนในอำเภออาจสามารถ ร่วมส่งกิจกรรมประกวดในงานประเพณีลอยกระทง 2560 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณหนองหูลิง

Cresta Social Messenger