รับการต้อนรับ การเข้าศึกษาดูงานน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะจากเทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นำโดย นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ นายกเทศมนตรีเมืองทาบ่อ พร้อมทั้งคณะ

Cresta Social Messenger