วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. #นายเทพพร #จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” #เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีพิธีเปิด ณ เวทีสนามหน้าที่ว่าการอำเภออาจสามารถ เเละร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการอำเภออาจสามารถ

Cresta Social Messenger