เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ผ่านเข้าสู่รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย(รอบที่3) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Cresta Social Messenger