วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 -12.00 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถนำโดย นายเทพพร จำปานวนพร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอาจสามารถ หัวหน้าส่วนราชการรับกับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (รอบสุดท้าย)

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 -12.00 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถนำโดย นายเทพพร จำปานวนพร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอาจสามารถ หัวหน้าส่วนราชการรับกับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (รอบสุดท้าย)ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ application Zoom Cloud meetling และได้คัดเลือก นวัตกรรมในชื่อ ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่าน line chatbot ฟองดูย์ เเละ พัฒนาเว็บไซต์รูปแบบใหม่ของเทศบาล httjps://tessabanatsamat.go.th ซึ่งเทศบาลตำบลอาจสามารถได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลในรอบสุดท้ายพร้อมทั้งได้บรรยายประกอบ PowerPoint การบริหารที่ดีและสรุปผลงานนวัตกรรมณห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger