เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สมาชิกสภา จัดโครงการการประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพโดยใช้แผนที่ทางยุทธศาสตร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุข สมาชิกสภา จัดโครงการการประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพโดยใช้แผนที่ทางยุทธศาสตร์ โดยมีผู้เข้าอบรมโครงการ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ณ.ห้องประชุมเทศบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger