เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด บริษัทผู้ผลิตมาตรวัดน้ำอัตโนมัติดราโก้ (Drago smart water meter) ประกาศเซ็นสัญญาเข้ารับจ้าง จัดทำระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด บริษัทผู้ผลิตมาตรวัดน้ำอัตโนมัติดราโก้ (Drago smart water meter) ประกาศเซ็นสัญญาเข้ารับจ้าง จัดทำระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ ในส่วนของการติดตั้งระบบมาตรวัดน้ำอัตโนมัติของโครงการบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปกรณ์ประปาภายใต้แบรนด์ ซันวา (SANWA) อาซาฮี (ASAHI) และมาตรวัดน้ำอัจฉริยะดราโก้ (DRAGO) ได้เซ็นสัญญาเข้ารับจ้าง ในส่วนของการติดตั้งระบบมาตรวัดน้ำอัตโนมัติของโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในผลิตน้ำประปาเพื่อประชาชนตำบลอาจสามารถ โดยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ที่โรงผลิต และมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart meter) ที่ครัวเรีอนผู้ใช้น้ำ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำ ไปสู่รูปแบบดิจิทัล

Cresta Social Messenger