สิ้นสุดการรอคอย กับระบบบิลอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำระผ่านมือถือได้สะดวกขึ้น

สิ้นสุดการรอคอย กับระบบบิลอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำระผ่านมือถือได้สะดวกขึ้น สำหรับประชาชนที่ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลอาจสามารถ กองประปาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ขอขอบคุณท่าน ไกรก้อง ไวทยากร ท่าน สส.ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.กทม. เขต 28 พร้อมคณะ ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ลงพื้นที่จัดทำระบบ และสอบถามความต้องการของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบที่ต้องการ ทั้งนี้และทั้งนั้นบิลค่าบริการน้ำประปารูปแบบใหม่ จะเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป #กองประปาเทศบาล

Cresta Social Messenger