เมื่อวัน เสาร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายยกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ประจำเทศบาลตำบลอาจสามารถ ทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดอุบลบรทิพย์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอ อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger