เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถพร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ นำเสนอผลงาน ในการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิตอลประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างการรับรู้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิตอลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น

Cresta Social Messenger