เทศบาลตำบลอาจสามารถ ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสระบุศย์ ที่มอบน้ำดื่มจำนวน 30 แพค เพื่อสนับสนุน “กิจกรรมเดิน-วิ่ง อาจสามารถสะออน ฮาล์ฟมาราธอน 2022” ขอขอบคุณค่ะ

Cresta Social Messenger