เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลอาจสามารถ ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการน้ำประปาดื่มได้ พร้อมทั้งระบบการทำงานในการผลิตน้ำประปา

Cresta Social Messenger