วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ รับการต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน นำโดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมทั้งคณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทั้งคณะ เพื่อศึกษาดูงานโครงการน้ำประปาดื่มได้ ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger