นายเทพพร จำปานวน นายกเทศบาลตำบลอาจสามารถ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเทศบาลตำบลอาจสามารถ จัดโครงการโดยสำนักปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศบาลตำบลอาจสามารถ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเทศบาลตำบลอาจสามารถ จัดโครงการโดยสำนักปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยมีวิทยากรคือ นายสมภพ คุณความสุข ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา และการจัดบริเวณการเลี้ยงปลา

Cresta Social Messenger