นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอาจสามารถ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ต้อนรับนายกเทศบาลตำบลตำบลโพนสวรรค์ จ.นครพนม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำประปา โครงการน้ำประปาดื่มได้ ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger