นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ร่วมการเปิดจุดตรวจ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายพลูทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรี นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการเปิดจุดตรวจ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ณ บริเวณตู้ยามพงศธร หน้าที่ว่าการอำเภออาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 🚔

Cresta Social Messenger