ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพลินจิต บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพลินจิต บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 498,000 บาท ราคากลาง 498,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ราคากลาง-ถ.เพลินจิต.pdf
Cresta Social Messenger