ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 บ้านชุช

เลขที่โครงการ 67049391019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 4,021,900 บาท ราคากลาง 3,413,983 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอถนนเทศบาล-4-บ้านชูชาติ-หมู่-15_compressed.pdf
Cresta Social Messenger