ประากาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามารถบุรี บ้านสั้น หมู่ที่ 1- บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ประกาศประกวดราคา-1,186,100

ชื่อโครงการ

ประากาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามารถบุรี บ้านสั้น หมู่ที่ 1- บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามารถบุรี บ้านสั้น หมู่ที่ 1- บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ 65097593919 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,186,100 บาท ราคากลาง 1,186,100 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ประกาศ 30 กันยายน 2565

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา-1186100-1.pdf
Cresta Social Messenger