ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 128,900 บาท ราคากลาง 128,900 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านศิวะลีพาณิชย์ ราคาเสนอ 128,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-128900-1.pdf
Cresta Social Messenger