ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล

เลขที่โครงการ 66059262589 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,300 บาท ราคากลาง 6,300 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 6,300 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-6300.pdf
Cresta Social Messenger