ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้ายและแผ่นสติกเกอร์พร้อมติดตั้ง

เลขที่โครงการ 66069015714 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,200 บาท ราคากลาง 9,200 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 9,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำป้าย-9200.pdf
Cresta Social Messenger