ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เลขที่โครงการ 66059169101 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,030 บาท ราคากลาง 8,030 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 8,030 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-8030.pdf
Cresta Social Messenger