ชื่อโครงการ

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร

เลขที่โครงการ 66059347535 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,750 บาท ราคากลาง 11,750 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านมงคล ราคาเสนอ 11,750 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร-11750.pdf
Cresta Social Messenger