ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพลินจิต (ข้างเทศบาลตำบลอาจสามารถ) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพลินจิต (ข้างเทศบาลตำบลอาจสามารถ) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

เลขที่โครงการ 66069110115 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 4,987,000 บาท ราคากลาง 498,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองแอสฟัลท์ จำกัด ราคาเสนอ 497,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ-3.pdf
Cresta Social Messenger