จ้างเหมาขบวนเกียรติยศ สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาขบวนเกียรติยศ สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

เลขที่โครงการ 66069205617 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 30,000 บาท ราคากลาง 30,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายเจนวิทย์ รัตนสังข์ ราคาเสนอ 30,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาขบวนเกียรติยศ-30000.pdf
Cresta Social Messenger