จ้างเหมาประดับตกแต่งและจัดสถานที่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาประดับตกแต่งและจัดสถานที่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

เลขที่โครงการ 66069220165 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,000 บาท ราคากลาง 15,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายมานิตย์ ซาซิโย ราคาเสนอ 15,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่-15000.pdf
Cresta Social Messenger