จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

เลขที่โครงการ 66069223339 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 14,000 บาท ราคากลาง 14,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้นต์ ราคาเสนอ 14,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง-14000.pdf
Cresta Social Messenger