ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

เลขที่โครงการ 66069584519 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,080 บาท ราคากลาง 12,080 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 12,080 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-12080.pdf
Cresta Social Messenger