ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (งานประเพณีบุญบั้งไฟ 2566)

เลขที่โครงการ 66069461187 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 19,405 บาท ราคากลาง 19,405 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 19,405 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 8 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม-19405.pdf
Cresta Social Messenger