ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

เลขที่โครงการ 66069438129 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,210 บาท ราคากลาง 5,210 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 5,210 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-5210.pdf
Cresta Social Messenger