ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

เลขที่โครงการ 66069548902 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,035 บาท ราคากลาง 8,035 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 8,035 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-8035.pdf
Cresta Social Messenger