ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

เลขที่โครงการ 66069552151 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,140 บาท ราคากลาง 10,140 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านโอ๋การช่าง ราคาเสนอ 10,140 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง-10140.pdf
Cresta Social Messenger